Intrebari frecvente

Intrebări frecvente referitoare la desfășurarea programului Casa Verde 2023

1) Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în programul de finantațare Casa Verde 2023?

Răspuns:

Documentele necesare solicitantului în vederea aprobării

a)            actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b)            certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c)            certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d)            extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic;

e)            copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

2) Ce sistem mi se potrivește?

Răspuns: Sistemul se alege în funcție de consumul de energie electrică din cadrul unui an (de exemplu ultimele 12 luni). Trebuie să ținem cont că un kW instalat va produce între 1050kWh și 1280kWh anual, în funcție de orientarea panourilor, înclinația și locația imobilului. Așadar un sistem de 3kW putere instalată va produce anual între 3150kWh și 3840kWh, un sistem de 5kW putere instalată va produce între 5250kWh și 6400kWh. De exemplu: daca media lunara a consumului de energie este 400kWh, atunci  într-un an s-au consumat aproximativ 4800kWh. În acest caz se recomandă sistemul de 5kW putere instalată care va produce între 5250kWh si 6400kWh.

Putere instalată sistem fotovoltaic (kW)

Producție anuala (kWh)

3

3150-3840

5

5250-6400

6

6300-7680

8.2

8610-10500

10

10500-12800

15

15750-19200

20

21000-25600

3) Cate panouri se vor monta și ce suprafață vor ocupa?

Răspuns: Pentru un sistem cu puterea instalată de 3kW se vor monta 8 panouri. Acestea vor ocupa aproximativ 16mp. Mai jos detaliem numărul de panouri și suprafața ocupată pentru cele mai uzuale sisteme.

Putere instalată sistem fotovoltaic (kW)

Număr panouri

Suprafată ocupată pe acoperiș (mp)

3

8

16

5

13

26

6

16

30

8.2

22

40

10

26

50

15

39

75

20

52

100

4) Este necesar să achit suplimentar pentru întocmirea dosarului de prosumator și verificarea prizei de pământ?

Răspuns: Nu, societatea noastră nu percepe taxe suplimentare, aceste costuri sunt incluse în oferta standard.

5) Ce alte costuri implică instalarea și punerea în funcțiune a sistemului?

Răspuns: Pe lângă contribuția obligatorie mai intervine costul pentru actualizarea certificatului de racordare (66 lei) și taxa stabilită pentru racordarea sistemului la rețeaua natională (aproximativ 550lei, dacă nu sunt necesare lucrări de mărire a puterii instalate). Acestea se plătesc la distribuitorul de energie.

6) Cine trebuie să fie titularul partidei de energie electrică?

Răspuns: Factura de energie electrică trebui sa fie pe numele solicitantului din cadrul contractului de finanțare/cererii de finanțare.  

7) Daca în Cartea Funciara sunt doi coproprietari, cine poate solicita finanțarea?

Răspuns: Oricare dintre ei are dreptul. Pentru a evita modificările ulterioare este de preferat ca solicitantul să coincidă cu titularul contractului de furnizare energie electrică.

8) Cum consum energia produsă? Mai întai merge în rețea?

Răspuns: Energia produsă se va folosi de către consumatorii din momentul respective, iar surplusul se va injecta în rețeaua națională de distribuție. De exemplu, dacă  un sistem monofazat, azi la ora 12 produce 2kW iar casa consumă 0.5kW. Cei 0.5kW vor fi absorbiți din producția sistemului (nu se vor mai contoriza de contorul de la branșament), iar surplusul de energie (1.5kW) se va injecta în rețea. Cantitatea de energie injectată în rețea se poate prelua ulterior, în maxim 24 de luni, în raport de 1:1, raportat la pretul de vânzare al energiei active.  

9) Energia produsă se stochează?

Răspuns: Pentru a stoca energia produsă este nevoie de un invertor hibrid și banc de acumulatori. Aceste kit-uri se regăsesc în oferta noastră în doua variante, sistem de 8.2kW cu stocare de 5kWh și al doilea sistem de 10kW cu stocare de 11kWh.  În cazul alegerii unui sistem care permite stocarea de energie, surplsul din producție (diferența dintre producție și consumul instant) se va folosi pentru încărcarea acumulatorului iar diferența se va injecta în rețea.

10) Care sunt pasii de urmat după instalarea sistemului fotovoltaic?

Răspuns: 1. Instalatorul va întocmi documentația tehnică și o va depune la distribuitorul de energie. Pentru ca documentația să poată fi procesată, beneficiarul trebuie să achite taxa racordare stabilită și să semneze contractul de racordare cu distribuitorul de energie.

2. Distribuitorul de energie va schimba contorul existent cu un contor inteligent cu dublu sens.

3. După schimbarea contorului se vor putea face de către instalator setările invertorului pentru livrarea surplusului de energie în rețea. Nu se poate livra energie în rețea până la înlocuirea contorului deoarece contorul existent va percepe energia livrată ca energie consumata și beneficiarul va fi taxat si pentru energie livrata la fel ca pentru energie consumată.

4. După finalizarea probelor se va emite certificatul de racordare. Beneficiarul are obligația de a trimite instalatorului în maxim 5 zile de la primire o copie, necesară pentru depunerea spre decontare la AFM.

5. Beneficiarul are obligația de a solicita furnizorului de energie emiterea contractului de vânzare -cumpărare pentru energia livrată în rețea, în baza certificatului de racordare.

11) Cand trebuie să trimit actele după ce m-am înscris pe site-ul www.genway.ro?

Răspuns: Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la data deschiderii sesiunii. Actele trebuie să le scanați în format PDF (cate 1 fișier pentru fiecare document: CI, Extras CF, Certificat ANAF, Certificat fiscal Primarie, dupa caz). Înscrierea solicitantului se face de către BENEFICIAR prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația indicată de Autoritate și încărcarea documentelor prevăzute la art. 19 din Ghid.  Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care aplicaţia a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia rezervă acestuia suma de 20.000 lei. Înscrierea pe site-ul nostru vă asigură primirea informarilor periodice privind demararea sesiunii și procedura de înscriere în cadrul aplicției AFM.

12) Cum aleg instalatorul?

Răspuns: În termen de maxim 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei instalatorilor validați, se repectă următoarele etape:

 a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

 b) efectuarea analizei de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;

 c )aprobarea de către instalator, în aplicație, a solicitanților eligibili.

 În termen de maxim 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză și selectează, în aplicație, solicitanții eligibili.

13) Unde pot fi montate panourile fotovoltaice?

Răspuns: Panourile fotovoltaice se vor instala pe imobilul al cărui număr cadastral a fost la înscrierea în aplicație (teren sau construcție). Dacă in CF figurează mai multe construcții trebuie completat la înscriere  doar numarul cadastral al construcției pe care urmează să se monteze panourile (12345-C1, C2....). Nu se poate instala sistemul pe alt imobil care nu figurează înscris în Cartea Fuciara (de ex. garaj, foisor, magazie etc).

14) Se poate modifica implementarea proiectului de pe construcție pe teren dacă se constată în cadrul vizitei tehnice că această soluție oferă o eficiență mai bună pentru sistemul fotovoltaic?

Răspuns: Da. Solicitantul/beneficiarul are posibilitatea să transmită instalatorului o cerere motivată însoţită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul-construcţie pe imobilul-teren sau viceversa, sub condiţia respectării condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului/proiectului.

15) Pot instala pe teren daca nu am construcția intabulată?

Răspuns: Nu. O conditie de eligibilitate este existența unei construcții de tip locuință intabulată în Cartea Funciară

16) Daca am sediu de firma la adresa de implementare pot aplica?

Răspuns: Nu. Construcția nu trebuie să fie afectată de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară

17) Dacă sunt doi coproprietari pe extrasul de carte funciară, trebuie să aibă amândoi domiciliu la adresa implementării proiectului, pentru a beneficia de subvenția de la AFM?

Răspuns: Nu. Doar solicitantul finanțării sistemului fotovoltaic, în cadrul proiectului Casa Verde – AFM, trebuie să aibă domiciliul la adresa implementării proiectului

18) Pe extrasul de carte funciară de informare nu este trecută adresa de implementare completă, este corect sau trebuie să cer modificarea acesteia?

Răspuns: Se va solicita de la Primărie, adeverința cu nomenclatorul stradal, de unde să reiasă că solicitantul, deținător al cărții funciare respective, este proprietar la adresa imobilului respectiv, ce se regăsește și în cartea de identitate. Totodată se poate cere actualizarea adresei din carte funciară la OCPI însă va dura minim 30 de zile.

Exemplu: “Prin prezenta se atestă ca dna./dl. SOLICITANT, domiciliaza si  figureaza in evidentele noastre din extrasul de carte funciara nr. 1234 cu o casa  si un teren la urmatoarea adresa: str. Principala, nr. 1, localitate X, judet Y.”

19) Se poate monta un invertor mai mare decât puterea maxim absorbită din rețea?

Răspuns: Da, se poate, însă se vor întocmi documente suplimentare pentru a cere spor de putere în cadrul relației cu distribuitorul de energie. Costurile pentru efectuarea lucrărilor necesare sporului de putere se vor preciza în cadrul unui deviz întocmit de distribuitorul de energie. Lucrările respective se pot efectua de o societate atestată ANRE, sau prin încredințare directă către distribuitorul de energie. De exemplu daca îmi este necesar un sistem fotovoltaic de 10kW, iar puterea maximă absorbită din rețea în acest moment este de 5kW, se vor întocmi documentele specifice pentru a cere spor de putere de la 5kW la 10kW. Aceste lucrări este recomandat a se realiza înaite de montarea sistemului fotovoltaic.

20) Dacă sunt trecut pe extrasul de carte funciară de informare cu uzufruct, pot accesa eu programul Casa Verde Fotovoltaice?

Răspuns: Nu. Doar proprietarul poate solicita finanțarea în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice.

21) De unde pot solicita eliberare, on-line, a extrasului de carte funciară de informare?

Răspuns: - Se poate solicita de pe pagina oficială a ANCPI: https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420 . Prețul este de 20 de lei.

22) Ce acte se pot elibera on-line și de unde?

Răspuns: - Se pot solicita următoarele documente și on-line:

 • Extrasul de carte funciară de informare de pe pagina oficială a ANCPI: https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420
 • Certificatul fiscal de la ANAF, dacă aveți cont pe anaf.ro; durează 3 zile eliberarea acestuia.
 • Certificatul fiscal de la unele primării, dacă acestea au servicii online în acest sens.

22. 1) Ce trebuie sa bifez in SPV pentru obtinerea certificatului de atestate fiscala de la ANAF?

Răspuns:

 1. completarea secțiunii C din Certificatul de atestare fiscală "Informații pentru verificarea eligibilității contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile" *:  DA / NU
 2. completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală "ALTE MENȚIUNI" cu detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificat * DA/ NU
 3. completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală "ALTE MENȚIUNI" cu sumele certe, lichide și exigibile pe care le am de încasat de la autorități contractante *: DA/NU
 4. - completarea secțiunii D din Certificatul de atestare fiscală "ALTE MENȚIUNI" cu precizări referitoarte la starea obligațiilor fiscale *: Executare silită / Suspendate la executare silită în condițiile legii / Altă stare

23) Dacă dețin un branșament trifazat pot monta un invertor monofazat?

Răspuns: Nu. Conform ghidului prosumatorului_CG 14.11.2022 publicat de ANRE, NU se încadrează în categoria prosumatorilor, consumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie la care racordul pentru livrarea energiei electrice produse în reţea este diferit de racordul pentru consumul din reţea. Chiar dacă mulți instalatori obișnuesc să monteze sisteme monofazate pe branasamente trifazate, nu este legal. Totodata majoritatea contoarelor de branșament montate de distribuitorii de energie contorizează energia absorbită/injectată în mod individual, pe fiecare fază. Asadar dacă invertorul este monofazat, va asigura înjecția pe o singură fază, celelalte două rămânând exclusiv pentru absorție ceea ce nu oferă posibilitatea utilizării în mod eficient a energiei produse, deseori se va injecta pe faza pe care s-a racordat invertorul iar pe celelalte doua se va absorbi.

24) Am învelitoare din tablă falțuită, se va perfora acoperișul?

Răspuns: Nu. Există sistem de fixare special pentru învelitoarea din tablă falțuită. Aceasta nu se va perfora.

25) Am terasă plană, se va perfora hidroizolația?

Răspuns: Nu. În acest caz se va monta o structură din aluminiu pentru orientarea corectă a panourilor iar fixarea se va face cu ajutorul contragreutăților. În acest fel hidroizolația nu o să fie afectată.

26) De ce sunt obligatorii protecțiile pentru curent continuu?

Răspuns: În general protecțiile pentru circuitul de curent continuu sunt formate din: descărcătoare, siguranțe fuzibile și întreruptoare. Descărcătoarele de curent continuu asigură protecția la supratensiune, ce poate apărea din descărcările atmosferice sau eventuale defecțiuni ale echipamentelor. Siguranțele fuzibile protejează la scurtcircuit si suprasarcină. Intreruptoarele oferă posibilitatea izolării anumitor circuite și intervenția în sigurantă pe anumite șiruri. Deși muți instalatori aleg să nu monteze  aceste protecții, ele pot preveni declanșarea unui incendiu, defectarea echipamentelor și lucrul în maxima siguranță în caz de defect sau mentenanță a panourilor fotovoltaice.

27) De ce nu se pot ocupa instalatorii de înscrierea solicitanților în aplicația informatică?

Răspuns: AFM a decis ca înscrierile să se facă de către fiecare solicitant în mod individual. În cazul în care fondurile se absorb în cateva ore/minute, șansele ca o persoană sa înscrie mai mulți solicitanți sunt minime.

28) Care sunt etapele programului?

Răspuns: Etapele programului Casa Verde 2023 sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor;

g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b) - e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

29) Care sunt condițiile de eligibilitate în programul Casa Verde 2023?

Răspuns: Criterii de eligibilitate a solicitantului persoana fizică în vederea obţinerii finanţării:

 1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 3. domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
 4. este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 5. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
 6. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
 7. nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
 8. nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare.

Criterii de eligibilitate a solicitantului unitate de cult în vederea obţinerii finanţării:

 1. nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 2. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
 3. se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

30) Când încep înscrierile?

Solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform următorului calendar:

Atenție! Documentele trebuie să fie valabile la data înscrierii în aplicația informatică!

Zile înscriere pentru persoane fizice

Regiunea

19 mai 2023

22 mai 2023

23 mai 2023

Bucuresti Ilfov

24 mai 2023

25 mai 2023

26 mai 2023

Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu

29 mai 2023

30 mai 2023

31 mai 2023

Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

6 iunie 2023

7 iunie 2023

8 iunie 2023

Regiunea Nord Vest - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş

9 iunie 2023

12 iunie 2023

13 iunie 2023

Regiunea Sud Est - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea

14 iunie 2023

15 iunie 2023

16 iunie 2023

Regiunea Sud Muntenia - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman

19 iunie 2023

20 iunie 2023

21 iunie 2023

Regiunea Sud Vest - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

22 iunie 2023

23 iunie 2023

26 iunie 2023

Regiunea Vest - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş

Zile înscriere pentru unități de cult

Regiunea

27 iunie 2023

28 iunie 2023

29 iunie 2023

Toate regiunile

31) Întrucât este obligatoriu ca solicitantul să domicilieze la adresa pentru a fi eligibil, se acceptă flotant sau doar domiciliu permanent?

Răspuns: Nu este acceptată viza de flotant. Este obligatoriu ca domiciliul solicitantului să fie la adresa de implementare, nu reședință.

32) De ce pe certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF îmi apare "❓nevalidat/semnătura necunoscută"?

Răspuns: Vă recomandăm să urmați instrucțiunile privind acodarea de incredere a certificatelor digitale (a semnăturilor electronice). Trebuie să urmați pașii din materialul următor: https://www.certsign.ro/ro/suport/semnatura-necunoscuta-in-documentele-semnate-electronic-in-adobe/

33) Pot să aplic dacă pe certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF prin care se atestă că nu am datorii către bugetul de stat, este înscrisă o altă adresa decât adresa de domiciliu unde doresc să implementez proiectul Casa Verde?

Răspuns: Pe certificatul de atestare fiscală eliberat de către ANAF este înscris “domiciliul fiscal”.

Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală datele de identificare ale contribuabilului sunt următoarele- numele și prenumele în cazul persoanelor fizice sau denumirea în cazul persoanelor juridice și entităților fără personalitate juridică, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală.

Domiciliul fiscal este definit la art. 31, alin 1), lit. a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

ART. 32 Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

(1) Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se înregistrează/modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil/plătitor a unei cereri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta.

(2) Cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului/plătitorului.

(3) Organul fiscal prevăzut la alin. (2) emite din oficiu decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/plătitorul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(4) Data înregistrării/modificării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă şi domiciliu fiscal are ca efect şi modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.

Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, la sectiunea a 2-a, art. 87. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală.

Persoana fizica poate sa isi stabileasca sau sa isi schimbe domiciuliul respectand prevederile art. 89:

 1. Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale.
 2. Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală.
 3. Dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt.

Prin urmare, în certificatul de atestare fiscală emis de către ANAF este înscris domiciliul fiscal. Dacă schimbarea domiciliului din buletin a avut loc recent, actualizarea domiciliului fiscal se face respectând prevederile expuse in Codul de Procedura fiscală.

În documentul de identitate este Înscrisă adresa de domiciliu.

Prin urmare, opinia noastră, este ca cele doua sintagme pot sa fie diferite. Baza legala fiind prevederile din Codul de procedură fiscală cu prevederile din Codul Civil.

34) Ce trebuie să verific la documente și cum trebuie să le scanez?

Răspuns: Pentru această întrebare am realizat o pagină dedicată. O puteti accesa apăsând click aici sau din grila de meniu "procedura verificare si scanare documente casa verde 2023"

35) Cum se verifică documentele?

Răspuns: Procedura privind modul de verificare și scanare a documentelor necesare pentru înscrierea in programul Casa Verde 2023 o puteți accesa din link-ul următor: https://www.genway.ro/info/procedura-verificare-si-scanare-documente-casa-verde-2023

36) Cum se creaza contul în aplicația informatică?

Răspuns: Manualul pentru crearea contului în aplicația informatică se poate accesa din link-ul următor: https://www.genway.ro/instructiuni_creare_cont_aplicatie_online.pdf

37) Cum se introduc datele si fișierele în aplicația informatică?

Răspuns: Manualul pentru introducerea datelor în aplicația informatică se poate accesa din următorul link: https://www.genway.ro/manual_inscriere_fotovoltaice.mp4

38) Care este link-ul pentru înscrierea în programul Casa Verde?

Răspuns: Link-ul pentru înscrierea in programul Casa Verde 2023 este: https://depunerefotovoltaice.afm.ro/