Procedura verificare si scanare documente Casa Verde 2023

Procedură de verificare și scanare a documentelor necesare înscrierii în programul Casa Verde 2023:

 

  • Actul de identitate al solicitantului

Pasul 1) Se verifică data expirării. Actul de identitate trebuie să fie valabil la data înscrierii în aplicație!

Pasul 2) Se verifică adresa de domiciliu dacă este aceeași cu adresa construcției din Cartea Funciară. Atenție! Nu se acceptă viza de flotant. Dacă adresa de domiciul este diferită de adresa din extrasul de carte funciară însa ambele adrese se referă la același imobil, se va solicita nomenclatorul stradal de la Primarie.

Pasul 3) Se scanează în format PDF și se poate denumi "CI solicitant" pentru o recunoaștere usoară la încarcarea în platforma AFM. La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.1MB (100KB)

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

  • Extras de Carte Funciară:

Pasul 4) Se verifică înscrierea în Cartea Funciara a construcției astfel: în "Partea 1 - Descrierea Imobilulului" trebuie să apară atât descrierea terenului - A1 (ADRESA, NR. CADASTRAL, SUPRAFATA), cât și a construcției A1.1(ADRESĂ, NR. CADASTRAL, SUPRAFAȚĂ)

Pasul 5) Se verifică rubrica "Proprietari și acte" astfel: Numele solicitantului trebuie să apară la rubrica "Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale" iar la rubrica "Referințe" trebuie să fie trecute atât terenul (A1), cât și construcția (A1.1)

Pasul 6) Se verifică rubrica "SARCINI" astfel: sunt acceptate doar sarcini privind uzufructul viager sau ipoteca imobiliara. Existenta oricăror alte sarcini nu respectă condițiile de eligibilitate solicitate prin Ghidul de Finanțare. Documentul trebuie să fie în termenul de valabilitate la data încarcarii  în platforma AFM. Conform ghidului, valabilitatea extrasului de carte funciară este de 60 de zile

Pasul 7) Se scanează separat în format PDF și se poate denumi "Extras CF construcție" pentru o recunoaștere ușoară la încărcarea în platforma AFM. La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.3MB (300KB)

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

  • Certificat de nomenclatură stradală eliberat de Primarie privind adresa imobilului (dacă este cazul)

Acest document este necesar dacă în Cartea Funciară nu apare numele străzii și numărul poștal sau sunt diferite față de cele menționate în cartea de identitate (sunt cazuri în care s-au schimbat numele străzilor sau numerele poștale, iar adresa nu a fost actualizată la Cartea Funciară).

Pasul 8) Să fie eliberat de Primăria de pe raza localității

 Pasul 9) Să fie emis pe numele persoanei care solicită finanțarea

Pasul 10) Să facă legatura între adresa domiciliului din cartea de identitate și numărul Cărții Funciare.

Pasul 11) Certificatul de nomenclatură stradală se va scana împreuna cu Extrasul CF construcție și se vor încarca la rubrica destinată acesteia. La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.2MB (200KB)

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

  • Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice (ANAF)

Pasul 12) Să fie emis pe numele solicitantului

Pasul 13) Să nu figureze cu datorii. La rubrica "Sumă" trebuie sa fie "0". Existenta oricăror sume, chiar dacă nu sunt scadente (eșalonare datorii), duce la respingerea dosarului.

Pasul 14) Documentul trebuie să fie valabil la data înscrierii în aplicația AFM. Valabilitatea acestui document este 90 de zile.

Pasul 15) Să fie ștampilat și semnat de către autoritatea emitentă în cazul emiterii unui document fizic. În cazul obținerii în SPV  se verifică recunoașterea semnăturii. Dacă în cadrul documentului apare "❓nevalidat/semnătura necunoscută" se vor parcurge pașii din cadrul răspunsului de la întrebarea nr.  32. 

Pasul 16) Se vor scana toate paginile documentului într-un singur fișier PDF. Se poate denumi "Certificat ANAF" pentru o identificare usoară la încarcare. La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.2MB (200KB).

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

  •  Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială iși are domiciliul

Pasul 17) Să fie emis pe numele solicitantului. Chiar dacă rolul este comun, iar la Primarie figurează soțul/soția, certificatul trebui sa fie emis pe CNP-ul solicitantului.

Pasul 18) Să nu figureze cu datorii.

Pasul 19) Să fie în termenul de valabilitate la data incarcarii documentelor in platforma AFM. Valabilitatea acestui document este 30 de zile.

Pasaul 20) Se vor scana toate paginile documentului într-un singur fișier PDF. Se poate denumi "Certificat Primarie" pentru o identificare usoară la încarcare. La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.2MB (200KB).

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

  • Extras de Carte Funciara Colectiva (dacă este cazul)

Documentul este necesar dacă in Extrasul de Carte Funciară, "Partea 1 - Descrierea imobilului" va apărea "Unitate individuală" (nr. cadastral are forma XXXX-C1-U1)

Pasul 21) Să reiasă că nu exista mai mult de 2 unitați individuale.

Pasul 22) Să conțină semnatură și ștampilă. Acest document se poate obține numai în format fizic de la sediu OCPI.

Pasul 23) Se va scana separat de extrasul de Carte Funciara pentru construcție și se va denumi "Extras CF colectiv". La scanarea alb/negru, rezoluție 300x300dpi, fișierul va ocupa maxim 0.2MB (200KB).

Pentru descărcarea unui model cu reprezentarea pașilor apăsați aici


 

Observații:

  • Recomandăm ca dimensiunea fișierelor să fie cât mai mică dar informațiile din documente să fie lizibile.
  • Dacă nu primiți informări periodice referitoare la modul de înscriere în programul Casa Verde, vă rugăm să completați formularul din pagina Inscrieri "Casa Verde 2023" sau click aici
  • Dacă aveți nelămuriri cu privire la eligibilitate/obținerea documentelor puteți consulta pagina "Intrebari frecvente" sau click aici
  • Pentru alte detalii ce nu sunt explicate in paginile de mai sus, ne puteți contacta pe e-mail sau la numerele de telefon de mai jos, în funcție de regiunea din care faceți parte.

1. Regiunea București-Ilfov. Persoana de contact: Chiroabă Gabriel, mobil: 0786.719.400, e-mail: gabriel.chiroaba@genway.ro;

2. Regiunea Sud-Muntenia - județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Persoana de contact: Andreea Oprea, mobil: 0744.671.170, e-mail: andreea.oprea@genway.ro sau Melania Calota, e-mail: melania.calota@genway; 

3. Regiunea Sud-Vest - județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt și Vâlcea. Persoana de contact: Popa Magdalena, mobil: 0746.888.838, e-mail: magdalena.popa@genway.ro sau Iuliana Gut, e-mail: iuliana.gut@genway.ro;

4.Regiunea Sud- Est - județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Persoana de contact Dănăila Alexandra, mobil: 0742.014.954, e-mal: alexandra.danaila@genway.ro;

5. Regiunea Nord Est - județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Persoana de contact: Mihaela Dumitriu, mobil: 0742.014.956, e-mail: mihaela.dumitriu@genway.ro

6. Regiunea Vest - județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Persoana de contact: Andreea Lungu, mobil: 0770.355.149, e-mail: andreea.lungu@genway.ro;

7. Regiunea Nord Vest - județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Persoana de contact: Mihaela Dumitriu, mobil: 0742.014.956, e-mail: mihaela.dumitriu@genway.ro;

8. Regiunea Centru - județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Persoana de contact: Mihai Radu, mobil: 0746.013.584, e-mail: mihai.radu@genway.ro;