Genway

Electric UP

Până la 150.000 de EURO pentru PANOURI FOTOVOLTAICE. SESIUNEA 2024

Aplică la programul Electric UP care va fi deschis în curând si poti obţine o finanţare nerambursabilă de până la 150.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară asigurării consumului propriu, consumului staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice, electrice hibrid plug-in și a pompelor de caldura.

programul electric up 2024 genway
DESPRE NOI

Alimentați de profesionalism

Am alimentat cu energie solară în peste 4.900 de proiecte pe care le-am gestionat încă din faza de idee până la obținerea certificatului de racordare. În cadrul proiectelor cu fonduri europene am participat activ ca proiectant și instalator.
Am colaborat cu proiecte de finanțare precum

Casa Verde, ElectricUp, StartUp Nation, PNRR.

De ce să alegi Genway?

 • prețurile sunt fixe, indiferent de județul în care se implementează proiectul;
 • lucrăm doar cu echipe proprii, instruite constant. Întrucât panourile fotovoltaice au o durată medie de viață de 25 de ani, vrem să ne asigurăm că beneficiați de aceeași eficiență a montajului pe toată durata de viață a acestora.
 • ne asigurăm că toate sistemele respectă condițiile de siguranță pentru căminul dumneavoastră;
 • oferim gratuit analiza locației. Un inginer se va deplasa la locația de implementare pentru a culege toate datele necesare proiectului.
 • includem gratuit măsurarea prizei de pământ;
 • asigurăm întocmirea documentației necesare pentru obținerea certificatului de racordare și a calității de prosumator, în relația cu distribuitorul de energie electrică;
 • suntem prezenți cu puncte de lucru proprii în Bucuresti, Râmnicu Vâlcea și Brăila, dar instalăm în toată țara;
panouri fotovoltaice sisteme complete casa verde 2023 genway
0
Ani experiență
0
Angajați
 • lucrăm cu producători consacrați în domeniul sistemelor fotovoltaice: Fronius, Huawei, BYD, Ja Solar, Trina Solar, Suntree etc.;
 • avem un consultant dedicat pentru fiecare regiune. Așadar comunicarea este mult mai rapidă și eficientă;
 • realizăm periodic training de specialitate pentru angajații noștri și le asigurăm cursuri de certificare pentru a vă putea oferi servicii premium;
 • avem proiecte unice desfășurate pe parcursul anilor în domeniu. Primul sistem fotovoltaic plutitor, realizat în România, în portul Constanța sau prima yală cu electromotor și contact magnetic, implementată în cadrul sistemelor de control acces/interfonie.
 • veți beneficia de calitatea serviciilor impuse prin certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
 • deținem atestate ANRE tip E1 și E2 care ne oferă posibilitatea de a proiecta și executa lucrări la orice nivel de tensiune;

Descrierea programului Electric UP

În vederea pregătirii unui nou ciclu de finanțare al Programului «ELECTRIC UP» in anul 2024, Ministerul Energiei a elaborat proiectul de act normativ si se asteapta publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului-Ghidul de finantare ElectricUp2

Societatea noastra a participat cu succes si la editia desfasurata incepand cu anul 2020, avem definit si implementat tot fluxul de lucru: consultanta, implementare, decontare, verificare, monitorizare, mentenanță, post garanție.
Asiguram consultanta de specialitate pentru depunerea, evaluarea proiectelor, solicitarea de informații suplimentare și clarificări, depunere contestații.

programul electric up 2024 panouri fotovoltaice

Programul ElectricUP2, ce se va derula incepand cu anul 2024, se implementează printr-un ghid de finanţare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară asigurării consumului propriu, consumului staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Solicitanți eligibili programului Electric Up

1.

IMM-uri din orice domeniu de activitate

mai puțin agricultură, industrie alimentară, producție de tutun, de vin și de băuturi spirtoase.

2.

Operatori economici din domeniul Horeca

In cadrul proiectului de act normativ sunt prevazute urmatoarele informatii importante

(1) Prin Programul de finanţare “ELECTRIC UP” se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

programul electric up 2 2024
panouri fotovoltaice genway 2024

(2) În cadrul Programului “ELECTRIC UP” privind finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, a staţiei de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in și/sau a sistemului alternativ de încălzire/răcire, se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului, cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;

b) înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora. Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile). Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;

c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere ;

d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări ;

e) analiza și aprobarea proiectelor. Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;

f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;

g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor. Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;

i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă. Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații ; În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

î) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

j) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;

l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;

m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari. Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării; 

n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari. Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.

Lucrări executate în editia anterioară Electric UP

Aveți mai jos câteva imagini de la lucrări realizate de echipele Genway, de la evaluare, proiectare pana la implementare si decontare

CONTACT

Sedii centrale:
București: Intrarea Tarcau nr. 3, sectorul 3.
Rm. Vâlcea: b-dul General Magheru nr. 6 bl. V6, parter.
Brăila: b-dul Dorobanti nr. 147 bl. B14, parter.

Numerele de telefon și adresele de email sunt disponibile pe regiuni. Vă rugăm să ne contactați în funcție de regiunea în care doriți să se efectueze proiectul.

Formular de contact

Completează formularul de contact de mai jos iar unul din colegii noștri va lua legătura cu tine în cel mai scurt timp.