Descriere program ElectricUp

În vederea pregătirii unui nou ciclu de finanțare al Programului «ELECTRIC UP» in anul 2024, Ministerul Energiei a elaborat proiectul de act normativ si se asteapta  publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului-Ghidul de finantare ElectricUp2.
Guvernul a aprobat, prin ordonanța de urgență bugetul pentru instituirea programului Electric Up 2024, Pentru ca programul să fie operaționalizat, mai trebuie ca această ordonanță să apară în Monitorul Oficial și apoi Ministerul Energiei să aprobe Ghidul solicitantului în forma finală (prin ordin al ministrului Burduja).

Societatea noastra a participat cu succes si la editia desfasurata incepand cu anul 2020, avem definit si implementat tot fluxul de lucru: consultanta, implementare, decontare, verificare, monitorizare, mentenanță, post garanție.
Asiguram consultanta de specialitate pentru depunerea, evaluarea proiectelor, solicitarea de informații suplimentare și clarificări, depunere contestații.

Programul ElectricUp2 este un program de finanțare a intreprinderilor mici și mijlocii(IMM), dar și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produce pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis în procent de 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 150.000 euro/beneficiar, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare nerambursabilă să fie selectată proiectul de investiții trebuie sa fie integrat, sa contina sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150 kWp, sistem de stocare minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh), cel puțin o stație de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in de minimum 22 kW (2x11 kW), și opțional sistema electric alternativ de încălzire/răcire; proiectul trebuie dimensionat în funcție de necesitățile operatorului economic, iar echipamentele care fac obiectul finanțării vor îndeplini caracteristicile tehnico-economice astfel încât să răspundă în termeni optimi indicatorilor programului de finanțare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile în programul Electric UP următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);

c) cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);

d) cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;

e) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

f) cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

g) cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

(3) Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente

Pentru preinscrierea in program va rugam sa completati formularul de mai jos

Grupul de companii Genway este participant activ in programele ElectricUp, StartUp Nation, PNRR.

Urmărește pe acest link Video-prezentarea Genway Electro-Service Distributie.

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0747773031