Descriere program ElectricUp

 Descriere program ElectricUp2

În vederea pregătirii unui nou ciclu de finanțare al Programului «ELECTRIC UP» in anul 2024, Ministerul Energiei a elaborat proiectul de act normativ si se asteapta  publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului-Ghidul de finantare ElectricUp2

Societatea noastra a participat cu succes si la editia desfasurata incepand cu anul 2020, avem definit si implementat tot fluxul de lucru: consultanta, implementare, decontare, verificare, monitorizare, mentenanță, post garanție.
Asiguram consultanta de specialitate pentru depunerea, evaluarea proiectelor, solicitarea de informații suplimentare și clarificări, depunere contestații.

Programul ElectricUP2, ce se va derula incepand cu anul 2024, se implementează printr-un ghid de finanţare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară asigurării consumului propriu, consumului staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Pentru preinscrierea in program va rugam sa completati formularul de mai jos

In cadrul proiectului de act normativ sunt prevazute urmatoarele informatii importante

(1)  Prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP" se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

(2) În cadrul Programului "ELECTRIC UP" privind finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, a staţiei de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in și/sau a sistemului alternativ de încălzire/răcire, se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

Grupul de companii Genway este participant activ in programele ElectricUp, StartUp Nation, PNRR.

Urmărește pe acest link Video-prezentarea Genway Electro-Service Distributie.

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0747773031